Privacy voorwaarden

Privacybeleid

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe privacywetgeving die op 25 mei 2018 van kracht is geworden. Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig. In ons privacy beleid kunt u lezen hoe wij omgaan met uw gegevens.

 

Gegevensverwerking:

DFB Cases maakt u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken voor het aanbieden van goederen en diensten en het uitvoeren daarvan. Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het toesturen en communiceren van noodzakelijke informatie over de door ons aangeboden producten, diensten en voor de administratieve afwikkeling. De informatie die u aan DFB Cases geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

 

Email:

Uw e-mailadres kan ook gebruikt worden voor informatie en/of voor nieuws, ontwikkelingen en aanbiedingen van nieuwe producten en diensten. Daarnaast kunt u zich ook aanmelden voor het ontvangen van interessante aanbiedingen en acties van DFB Cases (Nieuwsbrief). U kunt zich voor deze e-mails afmelden door een email te sturen naar info@dfb-cases.nl

 

Gegevensverwerking:

DFB Cases maakt u er op attent dat wij de volgende gegevens van u bewerken:

  • Bedrijfsnaam
  • NAW gegevens
  • Contactpersonen
  • Telefoonnummers
  • Emailadressen
  • BTW nummer
  • KvK nummer

 

Gebruik persoonsgegevens door derden:

DFB Cases laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, goede of ideële doeleinden. Deze persoonsgegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld worden die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw producten en/of bestelling.

 

Beveiliging en bewaartermijn:

DFB Cases gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. DFB Cases zorgt ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. De website van DFB Cases maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Wij bewaren de persoonsgegevens zolang als dat nodig is om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen deze gegevens eventueel langer bewaard worden ten behoeve van nieuwe offertes / producten.

 

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:

DFB Cases BV

Molenstraat 34

5087 BN Diessen

Telefoon: +31 (0) 13-5042591

E-mail: info@dfb-cases.nl

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

Cookies:

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website. Wij plaatsen functionele cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website eenvoudig te maken. Met behulp van analytische cookies kunnen wij zien welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. De informatie die Google op deze manier verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

 

Wijzigingen:

DFB Cases behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. U wordt dan ook verzocht om van tijd tot tijd kennis te nemen van deze privacyverklaring van DFB Cases.